3

Łódź jest trzecim co do wielkości polskim miastem. Znajduje się tu 6 państwowych uczelni i 22 prywatne, transport kolejowy oraz lotniczy. Od XIX wieku aż do upadku komunizmu w 1989 r była jednym z największych centrów przemysłowych Polski. W nowym systemie miasto podupadło. Liczba mieszkańców Łodzi zmniejszyła się o 25%. Młodzi wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy do innych miast lub za granicę. Spada wskaźnik urodzeń, ponieważ większość emigrantów to młode kobiety. Tendencja ta jest zauważalna w całym kraju.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *